Home

Welkom op de website van Antares Werkplaats

Antares biedt vier dagdelen per week groepsgerichte ondersteuning/dagbesteding. Daarnaast is individuele begeleiding mogelijk.

Met behulp van een begeleider maak je je eigen leertraject/ondersteuningsplan. We werken vanuit gelijkwaardigheid en sluiten aan bij de gezonde kracht in jezelf waarbij jij de regie hebt over wat je zou willen ontwikkelen.

We maken hierbij gebruik van het werken met diverse creatieve middelen, zoals schilderen, tekenen, boetseren, speksteen, wolvilten.

Er is een vaste structuur in het programma met zowel ruimte voor ontmoeting als aandachtig werken in stilte aan je eigen project. Hiermee creëren we een veilige bedding welke het mogelijk maakt om jezelf te (leren) zijn binnen een groep en tevens je eigen plan te volgen.

We zijn gehuisvest in een mooie, ruime, lichte atelierruimte binnen Therapeuticum Lemminkaïnen, een gezondheidscentrum in de stad Groningen, waar we intensief samenwerken met huisartsen en andere therapeuten.

Download hier de folder