Wegwijzer WMO

Aanvraag wmo voor dagbesteding bij Antares

Heb je de website gelezen en denk je dat de dagbesteding van Antares bij je kan passen, dan vind je hieronder een stappenplan hoe je dit kunt aanvragen.

Inventariseren hulpvraag

Als eerste is het belangrijk om te inventariseren welke ondersteuning je nodig hebt, dat kun je zelf of evt. met hulp van de huisarts of de praktijkondersteuner-ggz.  Misschien goed om te weten dat therapie wordt vergoed door de ziektekostenverzekering en niet op deze manier kan worden aangevraagd. Begeleiding is wel mogelijk. Je kunt je hulpvraag opschrijven, denk hierbij aan de volgende aspecten.

Antares dagbesteding kan ondersteuning bieden bij:

 • aangaan van sociale contacten
 • activering, op fysiek of psychisch gebied
 • zelfontplooiing en trainen van mogelijkheden tot expressie
 • ondersteuning bij zingeving
 • aandacht voor zelfzorg
 • vergroten van eigenwaarde
 • accepteren van beperkingen
 • structureren van de dag
 • perspectief op werk
 • lotgenotencontact
 • concentratieproblemen

Niet passend bij deze dagbesteding zijn ondersteuning bij:

 • lichamelijke verzorging
 • huishouding (schoonmaak, boodschappen, gezonde voeding)
 • administratieve taken
 • intensieve begeleiding bij dagstructuur waarbij hulp in huis nodig is

Contact opnemen met wij team

Na de inventarisatie van je hulpvraag neem je zelf contact op met het wij team bij jou in de buurt, het telefoonnummer vind je op de volgende website: http://www.wijgroningen.nl

Deze wijken hebben een wij team: WIJ Beijum;  WIJ Corpus den Hoorn; WIJ De Wijert; WIJ Hoogkerk; WIJ Korrewegwijk; WIJ Lewenborg; WIJ Oosterparkwijk; WIJ Rivierenbuurt; WIJ Schilderswijk/Centrum; WIJ Selwerd; WIJ Vinkhuizen

Via een keukentafelgesprek met het wij team in de buurt, wordt bekeken welke ondersteuning je nodig hebt en op welke manier. Er wordt dan in eerste instantie besproken wat je zelf nog wel kunt met mensen uit je omgeving of vrijwilligers, als dit niet voldoende is dan wordt er naar professionele hulp gekeken.

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Vind je het lastig om dit gesprek te voeren en heb je niemand in je omgeving die mee kan gaan naar het gesprek, dan is het mogelijk om hierbij hulp te vragen. Een onafhankelijke cliëntondersteuner kan dan helpen bij dit  gesprek. Een onafhankelijke cliëntondersteuner is via het wij team aan te vragen.

Zorgactiepunt FNV

Het is ook mogelijk om hulp te krijgen bij de aanvraag en het keukentafelgesprek door medewerkers van FNV. Dat kan ook als je geen lid bent van de FNV.
Tel: 06-46988115
Email: groningen@fnvvoorzorg.nl

Kennismaking Antares, Susan Goslinga

Wil je voor de officiële aanvraag eerst een kennismakingsgesprek om te onderzoeken of Antares een passende vorm van dagbesteding voor je is, dan kan dat.

Neem contact op met Susan Goslinga via de contactpagina of 06-30502781

Voordat je contact opneemt met het wij team is het handig om over de volgende vragen na te denken:

Wat is je hulpvraag?

Waar kunnen vrienden, buren of familie bij helpen?

Waar kan een vrijwilliger bij helpen?

Waar kan de dagbesteding aan bijdragen?