Kosten

De dagbesteding of individuele begeleiding wordt betaald via de gemeente of via een pgb. Er is een eigen bijdrage van maximaal €19,- per maand. Het wij team kan je hier verder over informeren.