Kosten

De dagbesteding of individuele begeleiding wordt betaald via de gemeente of via een pgb. De hoogte van een eigen bijdrage hangt van je inkomen af. Het wij team kan je hier verder over informeren.