Aanmelden

Aanmelden kan door contact op te nemen voor een indicatie met het sociale wijkteam in de gemeente waar je woont. In Groningen zijn dat de wij-teams (http://www.wijgroningen.nl )

Als je dat wilt is het mogelijk voor de indicatie door het wij-team om een kennismakingsgesprek aan te vragen met Susan Goslinga  per 06-30502781 of via het contactformulier.